Isı sayacı (Kalorimetre) Çeşitleri ve Avantajları

 
Isı sayacı merkezi ısıtma sistemlerinde kullanılan ve her bir bağımsız bölümün ne kadar enerji tüketimi yaptığını hesaplamaya yarayan bir ölçü aletidir. ısı sayacı mekanik ve elektronik bileşenlerden oluşur ve bir debi ölçüm sistemi ve elektronik hesaplama ünitesine sahiptir. Ölçüm mekanik ve ultrasonik ölçüm teknikleriyle yapılabilir
 
Enerji verimliliği yasasına göre;
"Merkezi ısıtma sistemine sahip binalarda, merkezi ve lokal veya sıcaklık kontrol cihazları ile ısınma maliyetlerinin ısı kullanımı miktarına bağlı olarak paylaşımını sağlayan sistemler kullanılır. Buna aykırı olarak hazırlanan projeler ilgili mercilerce onaylanmaz."
"Tüketilen enerjiyi sınırlandırmak için merkezi ısıtma sistemi kullanılan binalarda TS EN 215'e uygun termostatik radyatör vanası kullanılır."
"Merkezi ısıtma sistemlerinde toplam ısıtma giderlerinin %70'i bağımsız bölümlerin ölçülen ısı tüketimlerine göre paylaştırılır. Toplam ısıtma giderinin, %30'u ortak kullanım mahalleri, sistem kayıpları, asgari ısınma ve işletme giderlerinden kaynaklı ısı giderleri olarak bağımsız bölümlerin kullanım alanlarına göre paylaştırılır."
Bu kanun ve yönetmelikle tarif edildiği üzere merkezi sistem ile inşa edilen yeni binalarda ilgili standartları sağlayan ısı sayaçları veya ısı ölçerler (kalorimetre) kullanılması zorunlu hale getirilmiştir.
Isıtma sistemlerinde kullanılan ve Isı Enerjisini ölçmeye yarayan kalorimetreler temelde 2 farklı mantıkla çalışmaktadır.
Bunlar;
 
Mekanik Kalorimetreler
Mekanik kalorimetreler  suyun bir türbine çarparak karşıya geçmesi ve bu esnada türbinin devir sayısının ölçülmesi ile geçen su miktarını ölçmeye yarayan sistemdir .
 
Ultrasonik Kalorimetreler
Ultrasonik kalorimetre de hareketli parça yoktur. Suyun içinde ses dalgalarının geçikmesi ile ölçüm yapılır. Temelde ultrasonik kalorimetre her zaman daha uzun ömürlü ve sağlıklıdır fakat kirli sistemlerde ultrasonik kalorimetrenin ölçüm ile ilgili dezavantajı vardır.
Her iki sistemde de tesisatta gezen ve sirkülasyonu gerçekleşen su miktarı aynıdır. Uzun süreli tesisat üzerinde gezen su kazan , radyatör, borular gibi konvektör üzerinde geçerken yoğunlaşır ve kirlenir yılda bir kez bakım yapılması gerekmektedir. Ölçüm hassasiyetini sağlamak adına bakım sıklığı; diğer cihazlardan çok daha önemlidir. Merkezi ısıtma sistemleri üzerinden kalorimetreler tarafından paylaşım yapıldığını düşünürsek arızası belli olmaya ve doğru ölçüm gerçekleştirmeyen kalorimetre düşük veya yüksek tüketim değerleri ile karşılaşmamıza sebep olabilir. Bu durumla karşılaşmamak adına sıklıkla ve aynı periyotlarda ısı sayacı bakımlarının ve tesisat temizleme işleminin yapılması gerekmektedir.